logo
Zhengzhou Taizy Trading Co., Ltd.
ผลิตภัณฑ์หลัก:ผลไม้และผักการประมวลผลเครื่อง,อาหารทอดเครื่อง,ถั่วการประมวลผลเครื่อง Pastry การประมวลผลเครื่อง,กระเทียมการประมวลผลเครื่อง
Centralized Procurement Available